Hello,

design

business

Meillä bisnes, design ja digitaalisuus lyövät kättä sulassa sovussa yhteisen päämäärän eteen: ihmisen aitoja tarpeita on ymmärrettävä ja liiketoiminnan tulee olla merkityksellistä.

Autamme asiakkaitamme luomaan kannattavampaa ja kestävämpää liiketoimintaa, koska maailma tarvitsee lisää rohkeita edelläkävijöitä.

Hotelli Verso konseptista liiketoiminnaksi

Kaikki alkoi lehtijutusta; legendaarisen hotelli Yöpuun omistajat vuokrasivat Jyväskylän keskustasta loistavalta paikalta tilat. Lauantaiaamuna klo 8.30 yrittäjälle lähettämämme tekstiviesti johti palaveriin heti maanantaiaamuna.

Tavoitteiden määrittelyn jälkeen teimme rahoitushakemuksen ELY-keskukselle. Sitä varten mallinnettiin alustava bisneskonsepti ja määriteltiin sen kehittämisen vaiheet. Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen käynnistettiin strategian ja konseptin suunnittelu yrityksen avainhenkilöiden kanssa.

Konseptin jalostukseen osallistettiin yli 300 asiakasta. Keskiössä oli asiakaskokemus ostamisesta uloskirjautumiseen. Seuraava vaihe oli brändi. Sen haluttiin viestivän tasokkuutta ja kestävän kirkkaasti kansainvälisen vertailun. Ensimmäinen verkkopalvelu julkaistiin 3D-havainnekuvien kanssa kuukauden kuluttua ja kaupankäynti käynnistyi.

Rekrytointi tehtiin uudella tavalla. Yrittäjien arvopohjan mukaisesti uudet työntekijät osallistuivat itse työpaikkansa ja koko liiketoiminnan kehittämiseen. Satojen hakijoiden joukosta valittiin parhaat CreaMentorsin toteuttamaan räätälöityyn Rekry-koulutukseen, jonka toteuttamiseen saatiin lisäresursseja julkisesta rahoituksesta.

Tuloksena on hotelli, joka nousi Booking.comin asiakaspalautteissa toiseksi jo vajaan kahden viikon jälkeen. Edellä vain yrittäjien toinen kohde, hotelli Yöpuu.

Yhteistyömme laajentui koko Yöpuu Yhtiö Oy:n konsepti-, brändi- ja digikehitykseen.

Katso lisää:

hotelliverso.fi
versobaari.fi
hotelliyopuu.fi
ravintolapollowaari.fi
yopuuyhtio.fi

Ei maailmaa konsulteilla muuteta..

..vaan bisnesmuotoilulla. Se on oikeastaan ainoa tapa jolla yrityksen kannattaa tarttua haasteisiin. Bisnesmuotoilu yhdistää tehokkaasti liiketoiminnan edellytykset, brändin ja teknologian mahdollisuudet sekä ihmisten aidot tarpeet ja osaamisen.

Bisnesmuotoilun avulla löydetään yrityksen todellinen potentiaali, jolla kehittää kannattavaa liiketoimintaa tulevaisuuteen katsoen. Ei enempää eikä vähempää.

Bisnesmuotoillen liiketoimintaa kehitetään kannattavammaksi jo prosessin alkumetreiltä alkaen, ei vasta sen päätteeksi.

Lue lisää bisnesmuotoilusta

Mukana edesauttamassa juomaveden turvallisuutta

Jyväskylän Energialla on voimakas tahtotila muuttua paikallisesta toimijasta valtakunnalliseksi siirtämällä painopistettä kohti palveluliiketoimintaa. Suomen viidenneksi suurimpana vesilaitoksena yhtiö haluaa olla edelläkävijä, kun maamme kuntien vesihuoltoon kohdistuvia haasteita ratkaistaan. Tätä varten kehitettiin Pisara-konsepti, jolla tavoitellaan pitkällä tähtäimellä myös kansainvälisiä markkinoita.

Kunnianhimoiset tavoitteet edellyttivät välillemme hyvin syvällistä ja luottamuksellista kumppanuutta. Pisaraa oli käsiteltävä vaikuttamishankkeena, jossa Jyväskylän Energia asettuu asiakkaan kanssa samalle tasolle jakamaan yhteinen huoli. Vesihuollon lähitulevaisuuden uhkakuvat ovat sitä luokkaa, että ne edellyttävät kuntarajat ylittävää yhteistyötä, jollaista ei ole aiemmin totuttu tekemään.

Toimintaympäristön muutokset edellyttivät Pisaralta uudenlaista liiketoimintamallia. Sen kaupallistamisen ytimessä ovat edistykselliset digitaaliset ratkaisut ja vahva itsenäinen brändi.

Toimialan ja oman organisaation perinteisestä ajattelumallista oli irtauduttava. Uudenlaiseen, tunteisiin vetoavaan esiintymiseen omassa mediassa ja myyntitapojen muuttamiseen tarvittiin luovien ideoiden lisäksi rohkaisevaa ja sparraavaa otetta.

Pisarasta on tehnyt työnä innostavan ja mielekkään Jyväskylän Energian ennakkoluulottomat ja taitavat ihmiset, tiivis strateginen yhteistyö sekä tietoisuus siitä, että olemme mukana ratkaisemassa, miten suomalaiset saavat turvallista juomavettä myös jatkossa.

”Pisarasta oli pöydällämme vielä osin hajanaiset suunnitelmat, ensimmäiset asiakkaat sekä strateginen visio, jotka saimme CreaMentorsin tiimin kanssa konseptoitua ehjäksi myytäväksi palveluksi ja vietyä sen markkinoille ripeällä aikataululla. Pisaran tekeminen näkyväksi oli merkittävä askel sisäisesti ja ulkoisesti uudistaessamme liiketoimintaamme haluttuun suuntaan.”

- Markkinointi- ja viestintäjohtaja Satu Kuusinen, Jyväskylän Energia Oy

Katso lisää:

Pisara.com

Olemme
   muotoilutoimisto

bisnesmuotoilutoimisto

Bisnesmuotoilu on sekä ajattelu- että toimintamalli, joka yhdistää liiketoiminnan osa-alueet kokonaisvaltaiseksi ekosysteemiksi.

Bisnesmuotoilun avulla voidaan löytää yrityksen todellinen potentiaali ja muotoilla se kaupallisesti kestävän liiketoiminnan luomiseksi.

Mistä sinä haluaisit aloittaa kehittämisen?

Strategiamuotoilu

Strategia, brändi ja konseptit

Organisaatiomuotoilu

Henkilöstö, johtaminen ja koulutukset

Digitaalinen muotoilu

Suunnittelu, toteutus ja viestintä

Suomalaisen terveydenhuollon kaupallistaminen kansainvälisesti

Suomessa on uskomattoman hienoa osaamista myös terveydenhuoltoalalla. Tähän olemme saaneet tutustua Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, jossa olemme rakentaneet kansainvälistä FinnHealth-palvelua. FinnHealth yhdistää ulkomaalaisen vaativaa hoitoa tarvitsevan asiakkaan ja suomalaiset huippuosaajat. Vaan miten saada ulkomaalaisia asiakkaita? Miksi he tulisivat Suomeen ja Kuopioon? Ja miten löytää heille hoitopolku pohjoissavolaisten seassa? Nämä olivat isot kysymyksemme.

Kun pöydän ympärille istuu professoreita ja ylilääkäreitä, on ajattelun taso korkealla. Nyt ei kuitenkaan mietitä leikkausta tai hoitoprosesseja vaan asiakasta. Hänen tavoittamistaan ja palvelukokemustaan. Siinä on uudenlaista haastekerrointa myös vahvoille akateemisille osaajille. Selvää on, että potentiaalia löytyy, onhan suomalainen erikoissairaanhoito tutkitusti kansainvälisestikin tarkasteltuna korkealla tasolla. Potentiaalin tavoittamiseksi avainsana on kaupallistaminen. Se ei ole arkipäivää yliopistollisen sairaalan toiminnassa.

Aloitimme kehittämisen pilottihankkeelle, jonka aikana testattiin, olemmeko realistisen haasteen äärellä. Halusimme testiin oikeita asiakkaita. Pilotin tulokset olivat sen verran hyviä, että KYS päätti jatkaa laajempaan kehittämiseen. Koska potilaiden – siis asiakkaiden – tarpeet olivat vaihtelevia, päätimme rakentaa ekosysteemin, jossa KYSin tukena on yksityinen palveluntuottajaverkosto ja potilaita hankkivia yrityksiä, potilaskoordinaattoreita.

Kun palvelun kohteena on ihminen sairautensa kera, tarvitaan vahvaa luottamusta asiakassuhteen käynnistämiseksi. Varsinkin, kun hoitoa haetaan ulkomailta. Siksi loimme kokonaisuudelle liiketoimintamallin, jonka pohjana on selkeä strategia. Kommunikoinnin perustana on vahva asiakaslupaus ja houkutteleva ilme. Hyvä brändi on varsinkin kansainvälisessä liiketoiminnassa keskeistä. FinnHealth-palvelussa nettisivut ostopolkuineen käynnistää asiakassuhteen. Hyvä asiakaskokemus saa asiakkaat suosittelemaan.

"FinnHealth-palvelun kehittäminen on toteutunut meidän ja CreaMentorsin tiimin yhteisenä tekemisenä. Tämä on ollut enemmän kuin pelkkää yhteistyötä. Merkityksellistä on ollut aito innostus ja ilo, jolla CreaMentorsin asiantuntijat ovat työhön osallistuneet. Olen saanut nopeasti apua niin pienissä kuin suurissa kysymyksissä. Yhdessä tuumaten, asiat ovat pala toisensa jälkeen ratkenneet. Meillä on yhteinen tahto saavuttaa asetetut tavoitteet – tämä on kantava voima."

- FinnHealth Manager Helena Länsimies, Kuopion Yliopistollinen Sairaala

Katso lisää:

FinnHealth.fi

Bisnesmuotoilun tulos on arvonnousu

Rohkeus

Tuhat hyvää ideaa ja tusina toteutumattomia tarinoita?

Rohkaisemme ajattelutapaan, jolla innostavat ideat saatetaan nopeasti käytäntöön ja oikeaksi liiketoiminnaksi.

Kysy minulta lisää:

Maiju Maukonen
Bisnesmuotoilija 
Brändi ja kaupallistaminen

Luovuus

Digitaalisuutta muodon vuoksi vai oikeasti kasvubisnestä?

Tuotamme brändillä ja digitaalisilla ratkaisuilla oikeaa lisäarvoa ja teemme tuotteista ja palveluista lähestyttäviä.

Kysy minulta lisää:

Vesa Leppänen
Bisnesmuotoilija 
Digitaalinen liiketoiminta ja strategiat

Sydän

Ihmisen aidot tarpeet nykyajan ympäristössä?

Toimintamalllimme yhdistää yrityksiä ja asiantuntijoita. Kaiken keskiössä on ihminen ja yksilön osaaminen.

Kysy minulta lisää:

Arto Kuuluvainen
Bisnesmuotoilija 
Analyysit, asiakas- ja sidosryhmäymmärrys

Moi!

Etsitkö yritystä Creamentors?
Koska uskomme että jokaisen bisneksen tulee kehittyä,
uudistimme myös oman toimintamme, nimeä myöden.

Tästä eteenpäin tunnet meidät nimellä

tervetuloa tutustumaan meihin

//console.log(phpLiveChat);